Sprevádzajúci program

pre manželov – cesta k lepšiemu manželstvu, alebo žiadne manželstvo nie je tak dobré aby nemohlo byť lepšie.

Pozývame vás na duchovnú obnovu pre manželov,
ktorí majú záujem niečo spraviť so svojim vzťahom,
cez nové prepojenia vzájomnej lásky.

Uzdravené manželstvo

Cez vnútorné uzdravenie k zdravým vzťahom

20. - 24. 2. 2019

Dom prijatia pre rodiny – Rodinkovo

Belušské Slatiny

Cena na celý pobyt je 215 € / manželský pár

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu, nápoje, vytlačené materiály a pomôcky k akcii.
Cena neobsahuje – dopravu na miesto akcie, cestovné poistenie.

 

O PROGRAME:

Manželia budú mat možnosť otvoriť sa novému spôsobu komunikácie,
vzájomnej interakcie a lásky, ktorá už môže presahovať rámec vlastného sebectva.
Cez hlboké sebapoznanie k hlbokému poznaniu sa navzájom, až k postupnému
odkrývaniu skutočného obrazu o Bohu a jeho Lásky.

 

PODMIENKA ÚČASTI NA PROGRAME:

Program je určený pre manzelské páry, kde muž individuálne absolvoval program
Chlapskí chlapi – Cesta k slobode, a žena program Keby ženy vedeli.

Pre účasť na programe 2JA je toto nevyhnutná podmienka, pretože tento program
už stavia na procesoch nového sebapoznania a vnútornej transformácie.

PreRodiny, o.z. – programy, poradenstvo, sprevádzanie

sídlo: 900 55 Lozorno 1044

kancelária: Sinokvetná 21, 821 05 Bratislava

mail: prerodiny@prerodiny.sk

 

Ján Balažia  •  0903 752 082  •  balazia@prerodiny.sk

 

 

KONTAKTY

INFORMÁCIE

A POKYNY

PRIHLÁŠKA

Odhlásenie

z akcie