CESTA K DUCHOVNÉMU
OTCOVSTVU A MATERSTVU

Duchovné cvičenia pre zasvätené osoby

Duchovná zrelosť, je vzácna a cenná vec. Napriek tomu nie je
vyhradená len pre niektoré osoby, ale sme do nej povolaní všetci ľudia.
Potrebujeme duchovných otcov a matky, aby nás mohli
na tejto ceste sprevádzať.

Pozývame vás na duchovné cvičenia,
ktoré organizujeme v troch stupňoch.

1. STUPEŇ
ZÁKLADNÝ PROGRAM

Vovedie nás do hlbokých procesov
sebapoznania, vnútornej transformácie
a uzdravovania a k novej osobnej formácii, ktorá sa
musí stať kontinuálnym a do hĺbky idúcim procesom.

7. – 12. 2. 2021

Miesto konania:
Kláštor redemptoristov
Kostolná - Záriečie 8

(pri Trenčíne)

20. – 25. 9. 2020

Miesto konania:
Centrum novej evanjelizácie
Jána Pavla II.,
Beckov 6

Cena 150 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

2. STUPEŇ
NADSTAVBOVÝ PROGRAM

Nahliadneme hlbšie do kontemplatívnej
modlitby a ostatných pilierov duchovného
života. Tento nadstavbový program
je prístupný len pre účastníkov 1. časti.

17. – 22. 1. 2021

Miesto konania:
Kláštor redemptoristov
Kostolná - Záriečie 8

(pri Trenčíne)

Cena 150 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

3. STUPEŇ
NADSTAVBOVÝ PROGRAM

Vstúpime do komunikácie na úrovni,
na ktorej budeme môcť zakúsiť jej
uzdravujúcu silu. Tento nadstavbový program
je prístupný len pre účastníkov 1. časti.

15. – 20. 3. 2020

Miesto konania:
Centrum novej evanjelizácie
Jána Pavla II.,
Beckov 6

Cena 130 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

Ak máte akékoľvek otázky k akcii,
kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky
na nižšie uvedené kontakty.