VÝBER TERMÍNU & PRIHLÁŠKA

Pre prihlásenie sa na program, vyplňte a odošlite túto prihlášku.

 

1. STUPEŇ – ZÁKLADNÝ PROGRAM

Priestor na požiadavky (napr. špeciálna strava, pomoc s dopravou, zdravotné ťažkosti, atď.)

Sem uveďte názov diecézy, rehoľného spoločenstva, alebo zasväteného inštitútu.

V nasledovnom odkaze nájdete podmienky spracúvania osobných

údajov pri realizácii akcie: 01 – GDPR Informovanie dotknutých osôb

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné