Prihláška na akciu

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

(špeciálna strava, diéta, pomoc s dopravou na akciu, zdravotné tažkosti, atď.)

Táto prihláška je iba predbežná
a riadne prihlásení budete až po zaplatení zálohy.

O pár dní po odoslaní prihlášky dostanete
mail o jej registrácii a pokyn na úhradu
zálohy 100 € za vás oboch. Po uhradení
zálohy ste riadne prihlásení na akciu.

Potvrdenie o prihlásení a o prijatí
zálohy vám pošleme mailom. Zároveň pošleme podrobnejšie informácie k akcii
a pokyny k zaplateniu zvyšnej sumy.

(kde máte trvalý pobyt) *

*  tieto polia je potrebné vyplniť

Prehlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov. Prehlasujeme, že vaše osobné údaje sú iba pre interné potreby nášho združenia a nebudú zneužité na účely, ktoré by vás mohli poškodiť, alebo iným spôsobom by boli v rozpore s ochranou vášho súkromia. Ak vám budeme poskytovať ubytovanie v SR, budú vaše os. údaje použité na vysporiadanie turistickej dane (Daň za ubytovanie, zákon č. 582/2004 Z. z.).
Ak vám budeme poskytovať ubytovanie v zahraničí, budú vaše osobné údaje použité na vysporiadanie turistickej dane v zmysle právnej legislatívy o turizme tej krajiny kde ubytovanie bude poskytnuté.