ORGANIZAČNÉ

POKYNY

A INFORMÁCIE

K AKCII

CESTA K DUCHOVNÉMU OTCOVSTVU A MATERSTVU

DUCHOVNÉ CVIČENIA – I. ČASŤ

 

DC pripravujú: Branislav Fabo OFMcap, Andrea Abelová

 

Program je zameraný na duchovný rast a osobnú transformáciu cez hlbšie pochopenie duchovných a psychických procesov, ktoré v človeku spolu pôsobia. Práca na týchto úrovniach vedie k vnútornému uzdravovaniu a rastu človeka.

Program umožní účastníkom získať skúsenosť s procesom osobnej zmeny a jej realizovaním v každodennom živote – zmeny, ktorá povedie prostredníctvom permanentnej formácie a kontemplatívnej modlitby k zrelej kresťanskej múdrosti.

Keďže najvhodnejším prostredím pre vchádzanie do týchto procesov je atmosféra bezpečia, snažíme sa vytvárať prijímajúce spoločenstvo, ktoré sa môže obohacovať tiež mužsko-ženskou rozdielnosťou. Preto uprednostňujeme, aby spoločenstvo bolo zmiešané tak, aby zasvätení muži a zasvätené ženy boli v rovnováhe, ideálne 1:1.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA SÚ URČENÉ

všetkým, ktorí sú na pozíciách, kde sa duchovné otcovstvo či materstvo očakáva, kňazom, rehoľníkom a rehoľným sestrám, zasväteným osobám. Je vhodný pre ľudí, ktorí už vo svojom živote narazili na rôzne obmedzenia, museli začať prehodnocovať svoje postoje, hodnoty a ideály, prípadne čelia hlbokej frustrácii či depresii. No napriek všetkým ťažkostiam túžia ísť ďalej …

 

PROGRAM NA MIERU PRE SKUPINY

Program alebo DC s takýmto zameraním vieme vytvoriť pre Vás na mieru, tak aby najlepšie zodpovedal Vašim konkrétnym potrebám, k prehĺbeniu a zvnútorneniu vlastnej spirituality.