ORGANIZAČNÉ

POKYNY

A INFORMÁCIE

K AKCII

Začíname v stredu vo večerných hodinách a končíme v nedeľu obedom. O všetko vrátane
stravy, ubytovania a programu máte postarané.  Vy potrebujete iba mať chuť prežiť spoločný
čas, oblečenie do každého počasia, spacák, ešus, príbor a cestovné poistenie. Počas celej
akcie bude pritomný katolícky kňaz.

 

MIESTO KONANIA

Akcia sa koná v prírodnom prostredí na ranči Abeland (obec Lozorno), nachádzalúci sa
na okraji lesa a v blízkosti vodnej nádrže. 
Ranč je špecifický svojim zameraním na tradičné slovenské ľudové remeslá a hospodárenie a aj na chov domácich zvierat a dobytka
v pôvodnom prostredí.

 

POČET ÚČASTNÍKOV

Program je určený pre max. 12 dvojíc (otec a syn)

 

TRVANIE AKCIE

Začiatok akcie je v stredu o 18,00 hod.
Koniec akcie je v nedeľu o 15,00 hod.

 

CENA ZA ÚČASŤ

250 € / dvojica / pobyt

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA AKCIU A AKO ZAPLATIŤ ZA ÚČASŤ

Cez prihlasovací formulár odošlite svoju prihlášku. O pár dní po odoslaní prihlášky, dostanete mail s potvrdením zaregistrovania prihlášky a pokyn na úhradu zálohy 100 € a to prevodom na náš bankový účet. Riadne prihlásený budete až po zaplatení zálohy. Zvyšnú sumu môžete zaplatiť buď prevodom na náš bankový účet, alebo v hotovosti pri príchode na akciu. Výšku doplatku Vám oznámime mailom dostatočne včas pred akciou.

 

UBYTOVANIE A STRAVA

Ubytovanie a strava (plná penzia) sú zabezpečené na mieste konania akcie.

 

PRÍPRAVA, PREDNÁŠKY A GARANTI

Prednášať budú: chlapi – laici
Kňazi a garanti: Pavol Dzivý, Braňo Fabo