Sme skupina ľudí ktorí ponúkajú nezvyklé, inovatívne

riešenia pre vaše vzťahy. Vychádzame z tradičných hodnôt,

ktoré v našich programoch sú uchopované originálnymi

zážitkovými spôsobmi – netradičné pohľady na tradičné veci.

Nám nestačí to čo vnímame, ide nám o to, čo je za tým.

Odhaliť princípy, korene vo vzťahoch v rodinách

a to vo všetkých rovinách.