Naša história:

2005    prvá duchovná obnova pre mužov

2006    prvá plavba plachetnicou

2009    vznik LukyYacht
             spoločenstva námorníkov

2012    prvá akcia Otec&Syn na lodi

2013    prvá akcia Otec&Syn v Abelande

2014    prvá akcia Otec&Dcéra na lodi

2014    prvá duchovná obnova pre ženy

2014    prvý splav rieky Poprad

2015    prvá akcia Otec&Syn na Skalke

2016    prvá akcia Otec&Dcéra na Škutovkách

2017    nový program DAR a 2JA

Sme skupina ľudí ktorí ponúkajú nezvyklé, inovatívne
riešenia pre vaše vzťahy. Vychádzame z tradičných hodnôt,
ktoré v našich programoch sú uchopované originálnymi
zážitkovými spôsobmi – netradičné pohľady na tradičné veci.
Nám nestačí to čo vnímame, ide nám o to, čo je za tým.
Odhaliť princípy, korene vo vzťahoch v rodinách
a to vo všetkých rovinách.

Ján Balážia

Andrea Ábelová

Braňo Gajdoš

Miriam Gajdošová

Martin Fusek

Pavol Dzivý

kňaz – salezián

Braňo Fabo

kňaz – kapucín