PreRodiny, o.z.

programy, poradenstvo, sprevádzanie

 

sídlo a poštová adresa: 900 55 Lozorno 1044

kancelária: Sinokvetná 21, 821 05 Bratislava

tel.: 0911 711 255

mail: prerodiny@prerodiny.sk

kontaktná osoba: Braňo Gajdoš

IČO: 50782983

 

bankové spojenie – Slovenská sporiteľňa:
č.ú.: 5129271285 / 0900

IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

 

združenie bolo schválené a registrované:
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 50866
dňa 10. marca 2017

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Braňo Gajdoš

predseda občianskeho združenia

gajdos@prerodiny.sk  •  tel.: 0911 711 255

 

Ján Balážia

podpredseda občianskeho združenia

balazia@prerodiny.sk  •  tel.: 0903 752 082

 

Martin Fusek

člen občianskeho združenia

fusek@prerodiny.sk  •  tel.: 0905 619 100

 

Andrea Ábelová

členka občianskeho združenia

abelova@prerodiny.sk  •  tel: 0904 237 777

 

Miriam Gajdošová

členka občianskeho združenia

gajdosova@prerodiny.sk  •  tel.: 0911 745 436

 

Braňo Fabo

spolupracovník s občianskym združením

fabo@prerodiny.sk  •  tel.: 0901 920 909

 

Pavol Dzivý

spolupracovník s občianskym združením

dzivý@prerodiny.sk  •  tel.: 0903 825 395