Prihláška

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

UPOZORNENIE

Náročnosť programu Vám neumožňuje venovať sa potrebám dieťaťa (detí). Preto zoberte so sebou aj osobu, ktorá sa o Vaše dieťa (deti) postará (manžela, sestru, babičku, atď.). Ubytovanie
a stravu pre nich zabezpečíme.

Sem napíšte svoje požiadavky (napr. na špeciálnu stravu, pomoc s dopravou, zdravotné ťažkosti, s kým chcete byť na izbe, atď.).

Sem vypíšte osoby, ktoré prídu s Vami. U detí uveďte krstné meno a vek. U dospelých uveďte o koho ide (manžel, sestra, babička, atď.).

Ak potrebujete zobrať so sebou viac osôb, uveďte to do poznámok.

PRÍDEM S

Pre prihlásenie sa na program,
vyplňte a odošlite túto prihlášku.

V nasledovnom odkaze nájdete podmienky spracúvania osobných

údajov pri realizácii akcie: 01 – GDPR Informovanie dotknutých osôb