Prihláška na akciu

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

(požiadavky na špec. stravu, pomoc pri doprave,
zdravotné ťažkosti, s kým chcete byť na izbe, atď.)

ulica, č. domu, mesto, (prípadne aj štát, ak žijete mimo Slovenska) *

uveďte krstné meno a vek

Pre prihlásenie sa na akciu,
vyplňte a odošlite tento formulár.

*  tieto polia je potrebné vyplniť

Prehlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov. Prehlasujeme, že vaše osobné údaje sú iba pre interné potreby nášho združenia a nebudú zneužité na účely, ktoré by vás mohli poškodiť, alebo iným spôsobom by boli v rozpore s ochranou vášho súkromia. Ak vám budeme poskytovať ubytovanie v SR, budú vaše os. údaje použité na vysporiadanie turistickej dane (Daň za ubytovanie, zákon č. 582/2004 Z. z.).
Ak vám budeme poskytovať ubytovanie v zahraničí, budú vaše osobné údaje použité na vysporiadanie turistickej dane v zmysle právnej legislatívy o turizme tej krajiny kde ubytovanie bude poskytnuté.