Registračný fomulár

Kolová hradba

Ahoj, chlapský chlap.

Vitaj pri vypĺnaní prihlášky na program pre mužov.
Podmienkou prihlásenia je absolvovanie programu Chlapskí chlapi 1 a 2. Tento program stavia na skúsenostiach a procesoch prvej časti.

Tešíme sa na spoločný čas!

______________________________________________

Osobné údaje______________________________________________

Účasť


______________________________________________

Dalšie požiadavky
______________________________________________

Súhlas GDPR

Súhlasíme so spracovaním našich osobných údajov poskytnutých v tejto prihláške pre účel nášho prihlásenia na program poriadaný združením Pre rodiny, o.z., pre účel komunikácie s nami a pre ich interné účely.  *


Súhlasíme so zdielaním údajov medzi členov podujatia
Ochrana osobných údajov Pre Rodiny, o.z.


______________________________________________

Po vyplnení online registrácie obdržíte potvrdenie emailom.

Bližšie informácie k programu a pokyny k platbe účastníckeho poplatku dostanete e-mailom pred akciou.

Pre viac informácií o programoch nás možete kontaktovať na: prerodiny@prerodiny.sk

Pre Rodiny, o.z.
programy, poradenstvo, sprevádzanie

sídlo:

900 55 Lozorno 1044


kancelária:
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava


prerodiny@prerodiny.sk


Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa: č.ú.: 5129271285/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

IČO: 50782983

DIČ: 2120509193


Kontakty na členov a spolupracovníkov združenia

Braňo Gajdoš – predseda

gajdos@prerodiny.sk  •  tel.: 0911 711 255

 

Ján Balážia – podpredseda

balazia@prerodiny.sk  •  tel.: 0903 752 082

 

Miriam Gajdošová – členka

gajdosova@prerodiny.sk  •  tel.: 0911 745 436

 

Rastislav Sitár – spolupracovník

sitar@prerodiny.sk • tel.: 0903 825 143

 

Michal Bittšanský – spolupracovník

bittsansky@prerodiny.sk • tel.: 0903 973 541